17 oct. 2013

CAMPAÑA DE LECTURA

LECXIT
Lectura per a l'èxit educatiu (lectura para el éxito educativo)
 
La fundació Jaume Bofill nitjançant el programa LECXIT vol millorar la comprensió lectora dels infants involucrant escoles, famílies i voluntariat.
El seu lema : Tu també pots fer molt per la lectura.
 
La fundación Jaume Bofill mediante el programa LECXIT quiere mejorar la comprensión lectora de los niños involucrando escuelas, familias y voluntariado. Su lema : Tú también puedes hacer mucho por la lectura.
 
Per a donar a conèixer la campanya entre altres coses ha editat aquests bonics punts de llibre.
 
Para dar a conocer la campaña entre otras cosas ha editado estos bonitos marcapáginas.
Per a més informació a   www.fbofill.cat  o   www.lectura.cat


No hay comentarios: