27 sept. 2018

PORT DE TARRAGONA

Punts de llibre originals i macos del Port de Tarragona. Segurament n'hi ha més però nosaltres tenim aquests...

Marcapáginas originales y muy bonitos del Puerto de Tarragona. Seguramente hay más pero nosotros tenemos estos...


A part d'aquests també hi ha els que fan puzzle.

A parte de estos también hay los que hacen puzzle (vecto/reverso).