10 dic. 2018

TENIM DRETS, TENEMOS DERECHOS...

El meu post d'avui és una reviindicació dels drets humans que segons la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la resolució 217 A (III) de 10 de desembre de 1948 i en alguns dels seus articles diu :
El post de hoy es una reviindicación de los derechos humanos que tienen todas las personas y que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 217 A (III) a 10 de diciembre de 1948 t que en algunos de sus artículos dice :

Article 7 : La llei és la mateixa per a tothom. No se'ns pot aplicar de forma diferent. (Qué hi pensin alguns dels poders judicials que manen a l'estat español...)
La ley es la misma para todos. No se nos puede aplicar de forma diferente. (que vayan pensando algunos de los poderes judiciales que mandan en el estado español...)
Article 9 : Ningú no té dret, arbitràriament, a empressonar-nos, a mantenir-nos a la presó ni a expulsar-nos del país on vivim. (realment penseu que això s'està complint ?...)
 Nadie no tiene derecho, arbitrariamente, a encarcelarnos, a mantenernos en la prisión ni expulsarnos de país dónde vivimos. (¿realmente pensáis que esto se está cumpliendo?)
                     Article 10 : Si hem de ser jutjats ha de ser públicament. I aquells que ens jutgin han de ser completament imparcials. (ho diu molt clar aquest article, se l'ha llegit el govern espanyol ?...)
                        Si hemos de ser juzgados ha de ser públicamente.Y aquellos que nos juzguen han de ser completamente imparciales. (lo dice muy claro este artículo, ¿se lo ha leído bien el gobierno español?)
Article 15 : També tenim dret a pertàner a un país. I si desittem pertànyer a un altre país, ningú no pot arbitràriament, impedir-nos-ho. (perquè no puc ser plenament català i tenir un país propi ?...)
                    También tenemos derecho a pertenecer a un país. Y si deseamos pertenecer a otro, nadie no puede arbitrariamente, impedirlo. (¿porqué no puedo ser sólo catalán y tener un país propio?...)
Article 21 : Tenim dret a participar activament en les decisions del nostre país, directament o escollint representants que tinguin les nostres idees i votant lliurament per indicar la nostra elecció. Tots tenim aquest dret, tant si som dones com homes. ( això només ho hem pogut fer en part, si demanem massa ens fan callar a cop de porres...)
                    Tenemos derecho a participar activamente en las decisiones de nuestro país, directamente o escogiendo representantes que tengan nuestras ideas y votando libremente para indicar nuestra elección. Todos tenemos este derecho, tanto si somos mujeres como hombres. (esto sólo lo hemos podido hacer en parte, si pedimos demasiado nos hacen calla a golpe de porra...)

Ja n'hi ha prou ! 
Aquest Nadal, un cop més uns quants dirigents polítics catalans escollits lliurament pel poble català no podran gaudir de les festes en família i tot per defensar les idees d'un poble que els hi va encomanar que fesin i treballesin pel bé del país. Tant els empresonats com els exiliats polítics també tenen dret que son vulnerats per el Govern español, foll en la seva ràbia cap a un poble que vol una independència llargament reviindicada i justament merescuda. No obstant el poble en majoría així ho va votar...

Amnistia Internacional és un moviment global de més de 7 milions de persones que prenen la injusticia com a quelcom personal. Treballen per un món en el que totes les persones puguin gaudir dels seus dret humans.

¡Basta ya!
En estas fiestas de Navidad, una vez más unos cuantos dirigentes políticos catalanes escogidos libremente por el pueblo catalán no podrán gozar de las fiestas con sus familiares y todo por defender las ideas de un pueblo que se las encomendó que hicieran y que trabajasen para el bien del país. Tanto los presos como los exiliados políticos catalanes también tienen derechos que son vulnerados por el Gobierno español, loco en su rabia hacia un pueblo que quiere la independencia largamente reviindicada y justamente merecida. No obstante el pueblo en mayoría así lo decidió en votación...
Amnistia Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que toman la injusticia como algo personal. Trabajan para un mundo en el que todas las personas puedan gozar de los derechos humanos.
 No permetem que no quedi ningú per protestar, mentre hi hagi una sola persona impedida d'exercir els seus drets, hi ha d'aver algú per protestar ... 


No permitamos que no quede nadie para protestar, mientras haya una sola persona a la que no se le deje ejercer sus derechos, tiene que haver alguien para protestar...

2 comentarios:

roser dijo...

Ai! que devaluats que estan aquests drets, em sembla que no se salva ni un

Eli Ramirez dijo...

exacte, ni un se'n salva :-(