Translate

23 sept 2023

DÒRIA LLIBRES

 LA NOVA SÈRIE DE DÒRIA LLIBRES /  LA NUEVA SERIE DE DÒRIA LLIBRES

Ahir ens varem arribar fins a Mataró per comprar la nova sèrie de punts de llibre i la veritat vam quedar molt contents, tots deu molt macos, aquests si val la pena tenirlos a la col·lecció !

Ayer nos fuimos hasta Mataró a comprar la nueva serie de marcapáginas y la verdad que quedamos muy satisfechos, los diez son super bonitos, estos si vale la pena tenerlos en la colección.

Varem comprar unes quantes col·leccions pels amics que la vulguin, no gaires ja que encara en tenim d'altres anys. Qui la vulgui i/o en vulgui d'altres edicions que ens ho digui o bé amb un comentari o bé amb un correu electrónic. Servirem fins a esgotar existències.

Compramos unas cuantas colecciones para los amigos que las quieran, no muchas ya que aún tenemos de otros años. Quien la quiera y/o quiera de otros años que nos lo diga bien con un comentario en el blog o con un email al correo. Serviremos hasta terminarlos. 
 També amb la sèrie afagirem aquests dos Nórdica que ens van donar a la llibrería.
También con la serie os vamos a mandar estos dos de Nórdica que nos dieron en la librería.


20 sept 2023

Editorial PERISCOPI

 Editorial Periscopi celebra els 10 anys de llibres !

Editorial Periscopi celebra sus 10 años de libros.

Els dos primers punts de llibre que varem trobar on ho deia, van ser aquests dos punts que us mostrem. Curiosament només hi figuraven en el seu revers 9 títols de llibres.

Los dos primeros marcapáginas que encontramos dónde lo decía fueron estos dos que os mostramos. Curiosamente solo figuraban en el reverso 9 títulos de libros.


Uns dies després van començar a trobar-se els altres títols amb un revers diferent. Avui hem trobat el primer amb aquest mateix revers on hi figuren 10 títols de llibres (un per cada any) i un códi QR que et convida a participar en un sorteig.

Unos días después empezaron a encontrarse otros marcapáginas con un reverso diferente.  Hoy hemos encontrado el primero con este mismo reverso dónde figuran 10 títulos de libros (uno por cada año) y un código QR que te invita a participar en un sorteo.

Veiam si abans del 31 d'octubre de 2023 ja han fet els 10 punts de llibre.

Vamos a ver si antes del 31 de octubre de 2023 ya han sacado los 10 marcapáginas.

19 sept 2023

PUZLES

 Des de 2006 que buscava algun punt de llibre que casés amb el que jo tenía. I vet a quí que dissabte a la bossa que ens van donar, hi havia la primera peça, nosaltres teníem la segona. Ara ens preguntem si hi ha una tercera per completar el dibuix. No ho sabem perqué no l'em vist mai i ens agradaría saber-ho. Demanem a la gent de Barcelona que col·leccionen punts de llibre si es que el ténen o l'han vis, que ens l'ensenyin per quedar-nos tranquils.

Desde 2006, buscaba algún marcapáginas que "casara" con el que nosotros teníamos. Y "voilà", el sábado en la bolsa que nos dieron se encontraba una pieza. Ahora nos preguntamos si hay una tercera que complete el dibujo. No lo sabemos porqué no lo hemos visto nunca y nos gustaría saberlo. Pedimos a la gente de Barcelona que coleccionan marcapáginas  si lo tienen o lo han visto, que nos lo enseñen para quedarnos tranquilos.


Altres que també vam trobar en aquesta trobada pasada a Barcelona. Otros que también encontramos en este pasado encuentro de Barcelona.
El primer el donàven a la Fira del llibre en Català de Barcelona i l'altra és de l'editorial Sallybooks. El primero lo daban en la Feria del Libro en Catalán de Barcelona y el otro es de la editorial Sallybokks.

Aquest de Nórdica finalment també el vam poder completar, però ara resulta que tant un punt com l'altre hi son amb català y castellà. Aquest puzle és el que està en català.

Este de Nórdica finalmente también lo pudimos completar, pero ahora resulta que tanto el de la derecha como el de la izquierda se pueden encontrar en catalán y/o en castellano. Este puzle es el que está en catalán. 

14 sept 2023

ACROBÀCIES DE PAPER / ACROBACIAS DE PAPEL

 ELS FERNANDOS / LOS FERNANDOS

He dit en moltes ocasions que els punts de llibre no deixen de sorprendre'ns i us ho puc demostrar amb aquest punts que he trobat dins d'un àlbum d'una donació.

Us he escanejat els punts, l'etiqueta que precintava la bossa on anaven i el full d'instruccions per a utilitzar-los... Resulta que son un joc que a més de poder fer-lo servir de punts de llibre, també son per jugar a fer figures de circ. Els personatges son germans i amb els doblegs que hi ha a cada punt pots fer diferents figures de contorsionisme. El cap està troquelat i com a punt de llibre fa la funció de menga  pàgina. SON GENIALS !!!

Ya he dicho en varias ocasiones que los marcapáginas no dejan de sorprendernos y os lo puedo demostrar con este juego que he encontrado dentro de un álbum fruto de una donación.

Os he escaneado los marcapáginas, la etiqueta que precintaba la bolsa que los contenía y la hoja de instrucciones para utilizarlos... Resulta que son un juego que además de poder utilizarlo como marcapáginas, también son para jugar a hacer figuras de circo. Los personajes son hermanos y con las dobleces que hay en cada marcapáginas se pueden hacer diferentes figuras de contorsionismo. La cabeza está troquelada y como marcapáginas hace la función de come páginas. ¡¡¡ SON GENIALES !!!

  


M'agradaría dir-vos de quin any son i si encara es poden adquirir però no en tinc ni idea. Me gustaría deciros de qué año son y si aún se pueden adquirir pero no tengo ni idea.

11 sept 2023

MONZÓN

 A principis de més van anar a la Fira Replega de Monzón, ja feia anys que no hi anavem i pels comentaris de la gent que hi havia anat últimament no es que animés gaire a anar-hi...

De tota manera enguany ho vam aprofitar per després prosseguir el camí cap a Pamplona i anar a passar uns dies amb les netes petites.

Estàvem preparats per no replegar gaire res i deixar molt. I així va ser, vam buidar vàries caixes ja que va venir poca gent a canviar però si que algún col·leccionista novell que en va dir bé. 

A principios de mes acudimos a la Feria Replega de Monzón, ya hacía años que no íbamos y por los comentarios de los que habían ido los últimos años, no es que animara mucho a ir.

De todas maneras lo aprovechamos para proseguir camino hasta Pamplona y estar unos días con las nietas pequeñas.

Estábamos preparados para no hacernos con muchos marcapáginas, y así fue pero lo que si hicimos es vaciar varias cajas de repetidos. Acudieron pocos coleccionistas para cambiar pero si algunos de noveles que se hicieron con un buen botín.Enguany Replega cumplía 20 anys i entre els productes que regalava hi havia aquest puzzle, que és la reproducció del cartell de la Fira.

Este año se cumplían los 20 años de la Feria y entre los productos que regalaban estaba este puzzle que es la reproducción del cartel de la Feria.

Vam aprofitar per saludar als amics de BITXIKIAK de Mungia, al de Sariego d'Astúries, els de Puerto Lumbreras de Múrcia, i molts més... Habituals d'aquesta fira.

Aprovechamos para saludar a los amigos de BITXIKIAK de Mungia, a los de Sariego, a los de Puerto Lumbreras y a muchos más. Los habituales de esta feria.

Ens vam posar al dia amb algunes de les col·leccions que ens faltaven. Nos pusimos al día con algunas de las colecciones que nos faltaban.


Vam trobar diferències... Encontramos diferencias...

Completar algún puzle... Completar algún que otro puzle...

De temes socials... De temas sociales...

I aquesta col·lecció entre d'altres coses. Y esta colección entre otras cosas...

7 sept 2023

DUES PRECIOSITATS / DOS PRECIOSIDADES

 Avui us volem fer partíceps d'aquestes dues marevelles que hem rebut d'un amic, la seva esposa era col·leccionista, ens va deixar aviat fara dos anys, i d'entre les seves coses va trobar aquests dos punts de llibre que ens ha fet arribar perqué nosaltres els gaudisim i els guardesim a la nostra col·lecció.

Hoy os queremos hacer partícipes de estas dos maravillas que hemos recibido de un amigo, su esposa era coleccionista y nos dejó ahora va a hacer dos años, entre sus cosas su esposo encontró estos dos marcapáginas que nos ha hecho llegar para que nosotros los disfrutásemos y los guardáramos en nuestra colección.

El primer és un punt de llibre religiós que segurament es va fer com a complement del llibre del Tomo II de les Cartes de Santa Teresa de Jesús, segons es pot llegir en el punt. El poden datar a l'any 1752.

El primero es un marcapáginas religioso que seguramente se hizo como complemento del libro del Tomo II de las Cartas de Santa Teresa de Jesús, según se lee en el marcapáginas. Lo `podemos datar en el año 1752.


INFORMACIÓN :

Título : Cartas de Santa Teresa de Jesús ... fundadora de la Reforma de la Orden ... del Carmen, de la Primitiva Observancia / con notas del P. Fr. Pedro de la Anunciacion ... de los Carmelitas Descalzos de Pamplona; recogidas por orden del Rmo. P.Fr. Diego de la Presentacion ... de los Carmelitas Descalzos de la Primitiva Observancia... ; [tomo II].
 • Autor: Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582
 • Publicación original: En Madrid :, en la Imprenta del Mercurio :, 1752

 • El següent es un punt de llibre sabem que es "vintage" , no hem trobat gaire informació i per aixó no el podem datar. Sabem per la inscripció que porta a la plata que es un punt de llibre de PLATA ANGLESA amb un número de patent i que el material vermell del que està fet pot ser Bakelita vermella. Hem trobat un de molt similar amb color groc de la mateixa patent. 

  El siguiente es un marcapáginas "vintage", no hemos encontrado mucha información y es por esto que no lo podemos datar. Sabemos por la inscripción que lleva en la parte de la plata que es un marcapáginas de PLATA INGLESA, con un número de patente y que el material rojo con que está hecho puede ser de Bakelita rojo. Hemos encontrado otro de muy similar en color amarillo de la misma patente. 


  31 ago 2023

  INFANTILS / INFANTILES

   ESCOLA de MONSTRES, amb lectura majúscula i text rimat, aprendràs a llegir ben aviat !

  ESCUELA de MONSTRUOS, ¡con lectura mayúscula y texto rimado, aprenderás a leer muy pronto!


   DE MONTENA

  LA REINA A LA COVA, la Franca, la Tomasina i la Carmela són tres germanes. Juntes s'allunyen de casa i s'endinsen en el bosc, turó avall. Han d'anar amb compte. Han de ser molt silencioses...

  LA REINA EN LA CUEVA, la Franca, la Tomasina y la Carmela son tres hermanas. Juntas se alejan de casa y se adentran en el bosque, colina abajo. Tienen que ir con cuidado. Tienen que ser muy silenciosas...


  DE BLACKIE LITTLE

  DÒRIA LLIBRES

    LA NOVA SÈRIE DE DÒRIA LLIBRES /  LA NUEVA SERIE DE DÒRIA LLIBRES Ahir ens varem arribar fins a Mataró per comprar la nova sèrie de punts...