Translate

21 ago 2021

VIAJEMOS EN VERANO...

De muy lejos vinieron estos marcapáginas hace ya algún tiempo y mirando cajas los he encontrado aún sin poner en su sitio. La verdad es que algunos son para poner en la vitrina ya que en los álbumes no caben y/o se estropean. 

Primero nos iremos a MALASYA.

Luego a  SINGAPORE


Y...  HAWAI, BAHAMAS y NUEVA ZELANDA


12 ago 2021

DETALLES DE BODA

 Quería hacer un artículo con marcapáginas que no fueran de papel, pero se me hace imposible por la cantidad que tenemos, tanto de madera, como metálicos, como de plástico, etc... Pero me han llamado la atención estos tres que son el detalle que se dieron en sendas bodas para los invitados. Tenemos alguno más, pero en papel y los tenemos en el álbum de "bodas" y aniversario de boda.

Este marcapáginas es de acero inoxidable y se coloca en la esquina de la página del libro.

Este también es en acero inoxidable y lleva escrito el nombre de los novios.
Y por último este que también es de acero inoxidable, con el nombre de los novios, la fecha de la boda, una tarjeta de agradecimiento y un estuche de piel.


11 ago 2021

DRETS HUMANS / DERECHOS HUMANOS

Els drets humans són uns drets bàsics que tenim els humans per tal de garantir que tinguem una vida digna i al mateix temps protegir-nos contra les injusticies que atemptin contra la nostra dignitat. 
L’objectiu és una societat que respecti a tots per igual. Sense importar l’origen ètnic,  la classe social, nacionalitat, sexe, edat, orientació sexual  o religió entre altres condicions, els drets humans són una part esencial de les persones.
 L’any 1945 es constitueix l’Organització de les Nacions Unides ONU. Els drets humans moderns es van signar a la Declaració Universal dels Drets Humans on van ser resumits en 30 articles per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1948  i, al llarg del temps, s’han adaptat a tractats internacionals i lleis locals.

Aquesta col·lecció és va editar a Olot en motiu dels 50 anus de la declaració d'aquests drets,  per diferents entitats i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'IOlot. Els dibuixos son d'artistes de la comarca.
Los derechos humanos son unos derechos básicos que tenemos los humanos a fin de garantizar una vida digna y al mismo tiempo protegernos de las injusticias que atenten contra nuestra dignidad.
El objetivo es una sociedad que respete a todos por igual. Sin importar el origen étnico, la clase social, nacionalidad, sexo, edad, orientación sexual o religión entre otras condiciones, los derechos humanos son una parte esencial de las personas.
En el año 1945 se constituye la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Los derechos humanos modernos se firmaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos dónde se resumieron en 30  artículos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, a lo largo de los tiempos se han ido adaptando a tratados internacionales y leyes locales.

Esta serie de marcapáginas fue editada en Olot con motivo de la celebración de los 50 años de la declaración de estos derechos, por diferentes entidades y con la colaboración del Ayuntamiento de Olot. Los dibujos son de artistas de la comarca.

7 ago 2021

ELS DRETS DELS INFANTS

 Els drets de la infancia son aquells drets que tenen els infants i adolescents pel sol fet d'haver nascut. Aquests drets són innats, irrenunciables, inalienables i imprescindibles per a tenir una bona infància i, per tant, esdevenen obligatoris.

La primera declaració dels drets de l'infant va ser la Declaració de Ginebra de 1924 i fou redactada per Eglatyne Jebb, fundadora de l'organització Save the Children. L'any 1959 les Nacions Unides van aprovar una Declaració que incloïa 10 principis contemplats en la Declaració Universal de Drets Humans però no era suficient per a protegir els infants perquè no era obligatòria. Després d'anys de negociacions amb governs, líders religiosos, ONGs i altres institucions, el 20 de Novembre de 1989 es va aprovar el text final de la Convenció sobre els Drets de l'infant. La Convenció es va convertir en llei l'any 1990 i fou signada i acceptada per a 20 països.

Com podeu veure a l'any 1979 (deu anys abans que s'aprovesin,  Barcelona en la seva 3ª Fira del llbre, va dedicar aquesta série de punts de llibre als drets de l'infant, ja que l'any 1979 es va declarar Any Internacional de l'Infant.

Los derechos de la infancia son aquellos derechos que tienen todos los niños y adolescentes por el mero hecho de haber nacido. Estos derechos son innatos, irrenunciables, inalienables e imprescindibles para tener una buena infancia, y por tanto, se convierten en  obligatorios.

La primera declaración de los derechos del niño fue la Declaración de Ginebra en 1924 y fue redactada por Eglatyne Jebb, fundadora de la organización  Save the Children. En el año 1959 las Naciones Unidas aprobaron una Declaración que incluía 10 principios contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos pero no era sufciiente para proteger a los niños por qué no era obligatoria. Después de años de negociaciones con gobiernos, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, el 20 de Noviembre de 1989 se aprobó el texto final de la Convención sobre los derechos de los niños. La Convención se convirtió en ley en 1990 y fue firmada y aceptada por 20 países.

Como podéis ver en el año 1979 (diez años antes de que se aprobaran),  Barcelona en el marco de la 3ª Feria del Libro, dedicó esta serie de marcapáginas a estos derechos, ya que el año 1979 fue declarado Año Internacional del Niño.

2 ago 2021

PALAU dels MARAU-CASA SANTOJA

 OLLERIA, és un municipi de la ComunitatValenciana, situat al sud de la província de Valencia i a la comarca de la Vall d'Albaida.

OLLERIA, es un municipio de la Comunidad Valenciana, situado al sur de la provincia de Valencia y en la comarca de la Vall de Albaida.

El Palau dels Marau, també conegut com la casa Santoja, és un edifici históric de la ciutat. La construcció data d'inicis del segle XVIII, amb clar estil de casa senyorial de l'época destinada als Marau, menbres de la burgesia liberal valenciana. Amb el pas del temps, i a causa d'un terratrémol, es va anar reconstruint, algunes de les seves dependències van ser oficines i també dipósits d'una fàbrica vidriera. En el seu interior s'hi conserven pintures murals amb simbología maçònica, entre d'altres elements d'interès cultural.

El Palau dels Marau, también conocido como la casa Santoja, es un edificio histórico de la ciudad. La construcción data de inicios del siglo XVIII, con el estilo clásico señorial de la época, destinado a los Marau, miembros de la burguesía liberal valenciana. Con el paso del tiempo y a raíz de un terremoto, se fue reconstruyendo, algunas de sus dependencias se destinaron a oficinas y también a depósito de una fábrica de vidrio. En su interior se conservan pinturas con símbolo masónico, entre otros elementos culturales.

Aquests cinc punts son editats per la biblioteca Pública d'Ollería, no sabem el temps que fa que son editats, ni sabem quants n'hi ha. Com podeu veure son fragments de frescos que hi ha al Palau, al·legoríes de la Música, la Pau, la Justícia, l'Astronomía i la Poesía. 


Aquest últim és d'una edició diferent, ja sigui pel color i també pel tamany, ja que és més petit.

Estos cinco marcapáginas, fuero editados por la Biblioteca Pública de Ollería, no sabemos el tiempo que tienen y tampoco cuantos hay publicados. Como podéis ver son fragmentos de algunos frescos que hay en el Palau, alegorías de la Música, de la Paz, de la Justicia, de la Astronomía y de la Poesía. 

Este último es de una edición diferente, por el color y por el tamaño ya que es más corto.

JUGUEM AMB EL CATALÀ / JUGUEMOS CON EL CATALÁN

 Avui us proposo un joc, va dirigit als col·leccionistes catalans, tot i que si algú del territori espanyol s'hi atreveix, benvingut ser...